Pl-x nr. 707/2018 Propunere legislativă pentru completarea Legii administraţiei publice locale nr.215/2001

Sponsori: Constantin Codreanu, Emil-Marius Paşcan, Nicoleta-Cătălina Bozianu, Petru Movilă, Eugen Tomac, Doru-Petrişor Coliu, Ionuţ Simionca, Cătălin Cristache, Corneliu Bichineţ, Adrian-Mihăiţă Todoran

cdep

17 decembrie 2018
Camera Deputaților

prezentare în Biroul Permanent al Camerei Deputatilor

trimis pentru raport la:

Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului
Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi
termen depunere amendamente: 01.02.2019
termen depunere raport: 07.02.2019
11 decembrie 2018
Camera Deputaților

primire aviz de la Consiliul Legislativ - cu nr.1171/11.12.2018 (favorabil)

(pdf) Avizul Consiliului Legislativ
19 noiembrie 2018
Camera Deputaților

prezentare în Biroul Permanent al Camerei Deputatilor

(pdf) Adresa iniţiatorului

înregistrat la Camera Deputaţilor pentru dezbatere

solicitare aviz de la Consiliul Legislativ

termen: 12-12-2018

solicitare punct de vedere de la Guvern

termen: 12-12-2018