Pl-x nr. 707/2018 Propunere legislativă pentru completarea Legii administraţiei publice locale nr.215/2001

Sponsori: Constantin Codreanu, Emil-Marius Paşcan, Nicoleta-Cătălina Bozianu, Petru Movilă, Eugen Tomac, Doru-Petrişor Coliu, Ionuţ Simionca, Cătălin Cristache, Corneliu Bichineţ, Adrian-Mihăiţă Todoran

cdep

1 aprilie 2019
Senat
respinsa de catre Senat

încetarea procedurii legislative prin respingere definitiva de catre Senat

6 martie 2019
Senat

înaintat la Senat

6 martie 2019
Camera Deputaților
adoptata de Camera Deputatilor
ca urmare a depasirii termenului de 45 de zile, potrivit art.75 alin.(2) teza a III-a din Constitutia României republicata
(pdf)   Forma adoptată de Cameră
6 martie 2019
Camera Deputaților

dezbatere în plenul Camerei Deputatilor

consultati stenograma sedintei
4 martie 2019
Camera Deputaților

înscris pe ordinea de zi a plenului Camerei Deputatilor

25 februarie 2019
Camera Deputaților

primire raport de respingere de la:

(pdf) Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului
Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi
face parte din categoria legilor organice
31 ianuarie 2019
Camera Deputaților

primire punct de vedere de la Guvern - cu nr.762/30.01.2019 (negativ)

(pdf) Punctul de vedere al Guvernului
17 decembrie 2018
Camera Deputaților

prezentare în Biroul Permanent al Camerei Deputatilor

trimis pentru raport la:

Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului
Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi
termen depunere amendamente: 01.02.2019
termen depunere raport: 07.02.2019
11 decembrie 2018
Camera Deputaților

primire aviz de la Consiliul Legislativ - cu nr.1171/11.12.2018 (favorabil)

(pdf) Avizul Consiliului Legislativ
19 noiembrie 2018
Camera Deputaților

prezentare în Biroul Permanent al Camerei Deputatilor

(pdf) Adresa iniţiatorului

înregistrat la Camera Deputaţilor pentru dezbatere

solicitare aviz de la Consiliul Legislativ

termen: 12-12-2018

solicitare punct de vedere de la Guvern

termen: 12-12-2018