BP602/2018 Propunere legislativă pentru abrogarea unor prevederi din domeniul pensiilor de serviciu, pentru modificarea art.1 din Legea nr.49/1991 privind acordarea de indemnizaţii şi sporuri invalizilor, veteranilor şi văduvelor de război, pentru abrogarea alin.(2) şi (3) ale art.11 din Legea nr.44/1994 privind veteranii de război, precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor, precum şi pentru modificarea art 8 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.82/2006 pentru recunoaşterea meritelor personalului armatei participant la acţiunile militare şi acordarea unor drepturi acestuia şi urmaşilor celui decedat

Sponsori: Cornel-Mircea Sămărtinean, Robert-Nicolae Turcescu, Doru-Petrişor Coliu, Ionuţ Simionca, Cătălin Cristache, Adrian-Mihăiţă Todoran, Corneliu Bichineţ, Petru Movilă, Nicoleta-Cătălina Bozianu, Cristian-George Sefer, Constantin Codreanu, Emil-Marius Paşcan, Eugen Tomac

cdep senat

22 noiembrie 2018
Senat
21 noiembrie 2018
Senat
12 noiembrie 2018
Senat

prezentare în Biroul Permanent al Senatului; SENATUL este prima Camera sesizata; proiectul se înregistreaza cu nr.L674

6 septembrie 2018
Senat

înregistrat la Senat pentru dezbatere cu nr.b447 (adresa nr.bpi602/2018/05-09-2018)

5 septembrie 2018
Senat

înaintat la Senat

5 septembrie 2018
Camera Deputaților

prezentare în Biroul Permanent al Camerei Deputatilor