Pl nr. L555/2018 Propunere legislativă privind intabularea dreptului de proprietate în sistemul integrat de cadastru şi carte funciară în baza posesiei înregistrate în Registrul Agricol

Sponsori: Nicoleta-Cătălina Bozianu, Valeriu-Andrei Steriu, Doru-Petrişor Coliu, Cătălin Cristache, Adrian-Mihăiţă Todoran, Corneliu Bichineţ, Ion Tabugan, Emil-Marius Paşcan

senat

29 octombrie 2018
Senat

prezentare în Biroul Permanent al Senatului cu nr.L555

- iniţiatorul solicită retragerea propunerii legislative

încetarea procedurii legislative prin retragere de catre initiator

11 septembrie 2018
Senat

prezentare în Biroul Permanent al Senatului cu nr.L555

Comisia pentru agricultură, silvicultură şi dezvoltare rurală solicită decalarea termenului de depunere a raportului pentru data de 23.10.2018
4 septembrie 2018
Senat

prezentare în Biroul Permanent al Senatului; SENATUL este prima Camera sesizata; proiectul se înregistreaza cu nr.L555

trimis pentru raport la:

Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări
termen depunere raport: 02.10.2018
25 iunie 2018
Senat

înregistrat la Senat pentru dezbatere cu nr.b347