PL-x nr. 318/2020 Proiect de Lege privind transmiterea unor bunuri imobile aflate în proprietatea privată a statului, din administrarea Ministerului Tineretului şi Sportului, în administrarea Federaţiei Române de Rugby

Sponsori: Andi-Gabriel Grosaru, Ştefan-Ovidiu Popa

cdep

12 iunie 2020
Camera Deputaților

înscris pe ordinea de zi a plenului Camerei Deputatilor

se dezbate sub rezerva primirii raportului
29 mai 2020
Camera Deputaților

primire punct de vedere de la Guvern - cu nr.3723/28.05.2020 (negativ)

(pdf) Punctul de vedere al Guvernului
27 mai 2020
Camera Deputaților

prezentare în Biroul Permanent al Camerei Deputatilor

(pdf) Adresa Senatului

înregistrat la Camera Deputaţilor pentru dezbatere

trimis pentru raport la:

Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi
termen depunere amendamente: 03.06.2020
termen depunere raport: 09.06.2020
19 mai 2020
Senat
adoptat de Senat
adoptare cu respectarea prevederilor art.76 alin.(2) din Constitutia României
(pdf) Forma adoptată de Senat