Mihai Doru Oprişcan

Activitate

Afiliere politică

  14 iulie 2020
  propunere legislativă, Pl-x nr. 434/2020 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr.1 din 5 ianuarie 2011, publicată în Monitorul Oficial nr.18 din 10 ianuarie 2011 cu completările şi modificările ulterioare

  3 aprilie 2020
  luare de cuvânt, Bună ziua! Doru Oprişcan, Mureş. Da, pentru toate cele şase proiecte cu amendamentele aprobate de Comitetul liderilor astăzi.

  2 aprilie 2020
  luare de cuvânt, Bună seara! Doru Oprişcan, Mureş. Pentru şi pentru. Atât pentru amendament, cât şi pentru proiect.

  2 aprilie 2020
  luare de cuvânt, Da.

  2 aprilie 2020
  luare de cuvânt, Da.

  2 aprilie 2020
  luare de cuvânt, Vă salut! Da. Urmăresc. Urmăresc. Aştept să intru.

  1 iulie 2019
  propunere legislativă, Pl-x nr. 332/2019 Propunere legislativă pentru revizuirea Constituţiei României

  19 septembrie 2018
  propunere legislativă, BP650/2018 Propunere legislativă privind transparenţa în domeniul lobby-ului şi al reprezentării intereselor

  4 aprilie 2018
  propunere legislativă, Pl-x nr. 532/2018 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat

  29 martie 2018
  propunere legislativă, Pl-x nr. 525/2018 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.254/2013 privind executarea pedepselor şi a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal

  13 februarie 2018
  luare de cuvânt, "Aşteptăm cu mare interes finalizarea Tronsonului de autostradă Târgu-Mureş - Câmpia Turzii" Infrastructura este un domeniu la care ţara noastră continuă să fie "repetentă" ani la rând. Conform ...

  12 februarie 2018
  întrebare, Eşecul programului Start up Naţion

  24 octombrie 2017
  propunere legislativă, Pl-x nr. 204/2018 Propunere legislativă pentru modificarea lit.e) alin.(1), art.114 din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice

  23 octombrie 2017
  întrebare, Situaţia sumelor atrase din Fondul Social European

  16 octombrie 2017
  întrebare, Măsuri pentru tinerii şomeri şi crearea de noi locuri de muncă.

  16 octombrie 2017
  întrebare, Lipsa vaccinului antigripal.

  11 octombrie 2017
  propunere legislativă, Pl-x nr. 238/2018 Propunere legislativă pentru anularea unor obligaţii fiscale în domeniul agricol

  11 octombrie 2017
  propunere legislativă, Pl-x nr. 237/2018 Propunere legislativă pentru stimularea conformării fiscale voluntare

  11 octombrie 2017
  propunere legislativă, BP422/2017 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Regulamentului Camerei Deputaţilor

  4 septembrie 2017
  propunere legislativă, Pl-x nr. 497/2017 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.53/2003 - Codul Muncii

  29 iunie 2017
  propunere legislativă, BP300/2017 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.217/2003 pentru prevenirea şi combaterea violenţei în familie

  28 iunie 2017
  propunere legislativă, Pl-x nr. 254/2017 Propunere legislativă pentru modificarea art.10 alin.(4) din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011

  27 iunie 2017
  propunere legislativă, Pl-x nr. 69/2018 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.211/2011 privind regimul deşeurilor

  20 iunie 2017
  întrebare, Încălcarea legilor la ceremonia de închidere a anului şcolar, în comuna Corunca, jud.Mureş.

  13 iunie 2017
  întrebare, Derularea Programului Diaspora Start-up.

  12 iunie 2017
  propunere legislativă, PL-x nr. 276/2017 Proiect de Lege privind interzicerea temporară a exportului de lemne de foc

  23 mai 2017
  luare de cuvânt, "Violenţa în şcolile din România!" Se spune că perioadele de tranziţie sau dificultate economică sunt de obicei asociate cu multe alte fenomene negative, printre care şi creşterea violenţei, ...

  23 mai 2017
  propunere legislativă, PL-x nr. 395/2017 Proiect de Lege pentru modificarea art.25 alin.(4) lit.i) din Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal

  15 mai 2017
  întrebare, Pensionarea anticipată în zonele cu grad înalt de poluare.

  10 mai 2017
  propunere legislativă, Pl-x nr. 413/2017 Propunere legislativă pentru modificarea alin.(1) al art.32 din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale

  9 mai 2017
  întrebare, Situaţia unităţilor de învăţământ care se vor reabilita/moderniza în acest an.

  9 mai 2017
  întrebare, Strategii pentru refacerea, modernizarea şi extinderea sistemului de irigaţii.

  9 mai 2017
  propunere legislativă, PL-x nr. 557/2017 Proiect de Lege privind aprobarea obiectivului de investiţii Autostrada Iaşi - Târgu Mureş Autostrada Unirii

  4 mai 2017
  propunere legislativă, PL-x nr. 510/2017 Proiect de Lege pentru modificarea art.391 alin.(3) din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii

  2 mai 2017
  propunere legislativă, Pl-x nr. 223/2017 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată

  11 aprilie 2017
  propunere legislativă, Pl-x nr. 362/2017 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice

  11 aprilie 2017
  propunere legislativă, Pl-x nr. 345/2017 Propunere legislativă privind unele măsuri de cotizare retroactivă în sistemul public de pensii

  29 martie 2017
  propunere legislativă, BP116/2017 Propunere legislativă privind interzicerea temporară a exportului de lemne de foc

  28 martie 2017
  întrebare, Strategie guvernamentală pentru îmbunătăţirea şi dezvoltarea mediului de afaceri.

  7 martie 2017
  întrebare, Îmbunătăţirea performanţelor şcolare în învăţământul preuniversitar.

  7 martie 2017
  întrebare, Promovarea turismului românesc.

  28 februarie 2017
  propunere legislativă, Pl-x nr. 300/2017 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal

  21 februarie 2017
  propunere legislativă, BP50/2017 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici * Republicată şi a Hotărârii de Guvern nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici

  20 februarie 2017
  întrebare, Măsuri pentru stoparea urgentă a defrişărilor ilegale.

  13 februarie 2017
  întrebare, Surse financiare pentru rezolvarea problemelor la şcolile din mediul rural.

  7 februarie 2017
  întrebare, Demersuri pentru modificarea Master Planului General de Transport, ca aeroportul din Tg Mureş să primească finanţare pentru dezvoltare, extindere şi modernizare.

  2 februarie 2017
  propunere legislativă, Pl-x nr. 206/2017 Propunere legislativă pentru abrogarea Ordonanţei de urgenţă nr.13/2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr.286/2009 privind Codul penal şi a Legii nr.135/2010 privind Codul de procedură penală

  5 ianuarie 2017
  propunere legislativă, Pl-x nr. 203/2017 Propunere legislativă pentru modifiarea şi completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal

  21 decembrie 2016
  luare de cuvânt, (Cu mâna pe Constituţie şi Biblie rosteşte jurământul scris.) Eu, Oprişcan Mihai Doru, deputat ales în Circumscripţia electorală nr. 28 Mureş, Jur credinţă patriei mele România; Jur să respect ...