PL-x nr. 26/2019 Proiectul Legii bugetului de stat pe anul 2019

Sponsori:

cdep

18 februarie 2019
Președinte

depunere la Secretarul general pentru exercitarea dreptului de sesizare asupra constitutionalitatii legii

15 februarie 2019
Președinte
adoptat în sedinta comuna a celor doua Camere
rezultat vot pentru=275, contra=122, abtineri=2
13 februarie 2019
Președinte

primire raport de la:

(pdf) Comisia pentru buget, finanţe şi bănci
raport comun cu Senatul
(pdf) Completare raport - corectie eroare materiala 1
(pdf) Completare raport - corectie eroare materiala 2

înscris pe ordinea de zi a sedintelor comune ale celor doua Camere

11 februarie 2019
Camera Deputaților
9 februarie 2019
Președinte

trimis pentru raport la:

Comisia pentru buget, finanţe şi bănci
raport comun cu Senatul
termen depunere amendamente: 11.02.2019, ora 12:00
termen depunere raport: 13.02.2019, ora 15:00

trimis pentru aviz la:

Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare
Comisia pentru industrii şi servicii
Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice
Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale
Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului
Comisia pentru muncă şi protecţie socială
Comisia pentru sănătate şi familie
Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport
Comisia pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă
Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi
Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională
Comisia pentru politică externă
Comisia comună permanentă a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru exercitarea controlului parlamentar asupra activităţii SRI
Comisia parlamentară a revoluţionarilor din Decembrie 1989
Comisia pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor
Comisia pentru egalitatea de şanse pentru femei şi bărbaţi
Comisia parlamentară specială pentru controlul activităţii Serviciului de Informaţii Externe
Comisia pentru comunităţile de români din afara graniţelor ţării
Comisia pentru afaceri europene
Comisia pentru transporturi şi infrastructură
Comisia pentru mediu şi echilibru ecologic
termen depunere avize: până la începerea dezbaterilor în comisiile de buget
9 februarie 2019
Camera Deputaților

înregistrat la Camera Deputaţilor pentru dezbatere

9 februarie 2019
Președinte

prezentare în Birourile Permanente reunite ale Camerei Deputatilor si Senatului

(pdf) Adresa Guvernului