Pl nr. L705/2018 Propunere legislativă pentru modificarea art.86 alin.(3) şi (4) din Legea nr.80/1995 privind statutul cadrelor militare

Sponsori:

senat

12 decembrie 2018
Senat

primire aviz (nr.493) favorabil de la:

Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială
3 decembrie 2018
Senat

prezentare în Biroul Permanent al Senatului; SENATUL este Camera decizionala; proiectul se înregistreaza cu nr.L705

trimis pentru raport la:

Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională
termen depunere raport: 05.02.2019
27 noiembrie 2018
Senat

înregistrat la Senat pentru dezbatere cu nr.b654 (adresa nr.plx404/2018/21-11-2018)

21 noiembrie 2018
Camera Deputaților
adoptata de Camera Deputatilor