Pl-x nr. 184/2018 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.191/1998 privind organizarea şi funcţionarea Serviciului de Protecţie şi Pază

Sponsori: Liviu Ioan Adrian Pleşoianu

cdep senat

8 octombrie 2018
Senat

prezentare în Biroul Permanent al Senatului; SENATUL este Camera decizionala; proiectul se înregistreaza cu nr.L621

trimis pentru raport la comisie

termen depunere raport: 30.10.2018
5 octombrie 2018
Senat

înregistrat la Senat pentru dezbatere cu nr.b515 (adresa nr.plx184/2018/02-10-2018)

2 octombrie 2018
Camera Deputaților
adoptata de Camera Deputatilor
adoptat potrivit prevederilor art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituţia României, republicată
2 octombrie 2018
Camera Deputaților
adoptata de Camera Deputatilor
ca urmare a depasirii termenului de 45 de zile, potrivit art.75 alin.(2) teza a III-a din Constitutia României republicata
24 mai 2018
Camera Deputaților

primire punct de vedere de la Guvern - cu nr.6596/24.05.2018

Parlamentul va decide asupra oportunității adoptării acestor inițiative legislative
(pdf) Punctul de vedere al Guvernului
9 mai 2018
Camera Deputaților

prezentare în Biroul Permanent al Camerei Deputatilor

2 mai 2018
Camera Deputaților

primire aviz de la Consiliul Legislativ - cu nr.391/02.05.2018 (favorabil)

(pdf) Avizul Consiliului Legislativ
10 aprilie 2018
Camera Deputaților

prezentare în Biroul Permanent al Camerei Deputatilor

nu s-a aprobat procedura de urgență solicitată de inițiator
(pdf) Adresa iniţiatorului

înregistrat la Camera Deputaţilor pentru dezbatere

solicitare aviz de la Consiliul Legislativ

termen: 03-05-2018

solicitare punct de vedere de la Guvern

termen: 03-05-2018