Pl-x nr. 370/2019 Propunere legislativă privind modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare

Sponsori: József-György Kulcsár-Terza

cdep

4 februarie 2020
Camera Deputaților
29 ianuarie 2020
Camera Deputaților

primire punct de vedere de la Guvern - cu nr.33/DPSG/17.01.2020 (negativ)

(pdf) Punctul de vedere al Guvernului (poz.1)
27 noiembrie 2019
Senat

înaintat la Senat

27 noiembrie 2019
Camera Deputaților
adoptata de Camera Deputatilor
ca urmare a depasirii termenului de 45 de zile, potrivit art.75 alin.(2) teza a III-a din Constitutia României republicata
(pdf)   Forma adoptată de Cameră
27 noiembrie 2019
Camera Deputaților

dezbatere în plenul Camerei Deputatilor

consultati stenograma sedintei
18 septembrie 2019
Camera Deputaților

prezentare în Biroul Permanent al Camerei Deputatilor

desesizare Senat
(pdf) Adresa Senatului
(pdf) Adresa iniţiatorului

înregistrat la Camera Deputaţilor pentru dezbatere

trimis pentru raport la:

Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale
Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi
termen depunere amendamente: 25.09.2019
termen depunere raport: 01.10.2019
13 mai 2019
Senat

înaintat la Senat

13 mai 2019
Camera Deputaților

prezentare în Biroul Permanent al Camerei Deputatilor