BP674/2018 Propunere legislativă privind modificarea şi completarea art.187 din Legea nr.98/2016 privind achiziţiile publice

Sponsori:

senat

11 decembrie 2018
Senat

înregistrat la Senat pentru dezbatere cu nr.b674 (adresa nr.bpi982/2018/10-12-2018)