PL-x nr. 110/2019 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.3/2019 privind eşalonarea plăţii drepturilor salariale restante pentru unele categorii de personal din sistemul justiţiei

Sponsori:

cdep

11 martie 2019
Camera Deputaților

prezentare în Biroul Permanent al Camerei Deputatilor

(pdf) Adresa Senatului
(pdf) Adresa Guvernului

înregistrat la Camera Deputaţilor pentru dezbatere

trimis pentru raport la:

Comisia pentru muncă şi protecţie socială
Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi
termen depunere amendamente: 19.03.2019
termen depunere raport: 26.03.2019
6 martie 2019
Senat

proiectul de lege pentru aprobarea ordonantei de urgenta adoptat de Senat

adoptare cu respectarea prevederilor art.76 alin.(2) din Constitutia României
(pdf) Forma adoptată de Senat