Pl-x nr. 569/2020 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.356 din 11 iulie 2003 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Institutului Cultural Român

Sponsori: Damian Florea, Emil-Marius Paşcan, Ana Adriana Săftoiu, Gigel-Sorinel Ştirbu, Árpád-Francisc Márton, Nicolae-Miroslav Petreţchi, Iulian Bulai

cdep

20 octombrie 2020
Camera Deputaților

prezentare în Biroul Permanent al Camerei Deputatilor

trimis pentru raport la:

Comisia pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă
termen depunere amendamente: 27.10.2020
termen depunere raport: 28.10.2020
30 septembrie 2020
Camera Deputaților

prezentare în Biroul Permanent al Camerei Deputatilor

desesizare Senat
(pdf) Adresa Senatului
(pdf) Adresa iniţiatorului

înregistrat la Camera Deputaţilor pentru dezbatere

solicitare punct de vedere de la Guvern

termen: 14-10-2020