Pl-x nr. 185/2018 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.92/1996 privind organizarea şi funcţionarea Serviciului de Telecomunicaţii Speciale

Sponsori: Liviu Ioan Adrian Pleşoianu

cdep

9 mai 2018
Camera Deputaților

prezentare în Biroul Permanent al Camerei Deputatilor

2 mai 2018
Camera Deputaților

primire aviz de la Consiliul Legislativ - cu nr.392/02.05.2018 (favorabil)

(pdf) Avizul Consiliului Legislativ
10 aprilie 2018
Camera Deputaților

prezentare în Biroul Permanent al Camerei Deputatilor

nu s-a aprobat procedura de urgență solicitată de inițiator
(pdf) Adresa iniţiatorului

înregistrat la Camera Deputaţilor pentru dezbatere

solicitare aviz de la Consiliul Legislativ

termen: 03-05-2018

solicitare punct de vedere de la Guvern

termen: 03-05-2018