Pl nr. L712/2018 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul drepturilor veteranilor de război, invalizilor si văduvelor de război

Sponsori:

senat

3 decembrie 2018
Senat

prezentare în Biroul Permanent al Senatului; SENATUL este prima Camera sesizata; proiectul se înregistreaza cu nr.L712

trimis pentru raport la:

Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială
termen depunere raport: 12.02.2019
28 septembrie 2018
Senat

înregistrat la Senat pentru dezbatere cu nr.b499