PL-x nr. 567/2020 Proiect de Lege privind unele măsuri temporare referitoare la concursul de admitere la Institutul Naţional al Magistraturii, formarea profesională iniţială a judecătorilor şi procurorilor, examenul de absolvire a Institutului Naţional al Magistraturii, stagiul şi examenul de capacitate al judecătorilor şi procurorilor stagiari, precum şi la concursul de admitere în magistratură

Sponsori:

cdep

17 noiembrie 2020
Senat

înaintat la Senat

17 noiembrie 2020
Camera Deputaților
adoptat de Camera Deputatilor
ca urmare a depasirii termenului de 45 de zile, potrivit art.75 alin.(2) teza a III-a din Constitutia României republicata
3 noiembrie 2020
Camera Deputaților

primire raport favorabil de la:

(pdf) Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi
face parte din categoria legilor organice
7 octombrie 2020
Camera Deputaților
30 septembrie 2020
Camera Deputaților

prezentare în Biroul Permanent al Camerei Deputatilor

s-a aprobat procedura de urgență solicitată
(pdf) Adresa Guvernului

înregistrat la Camera Deputaţilor pentru dezbatere

trimis pentru raport la:

Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi
termen depunere amendamente: 07.10.2020
termen depunere raport: 13.10.2020