PL-x nr. 257/2019 Proiect de Lege pentru modificarea art.14 alin.(1) lit.g) din Legea nr.295/2004 privind regimul armelor şi muniţiilor

Sponsori: Florin-Claudiu Roman

cdep

6 aprilie 2020
Camera Deputaților

primire punct de vedere de la Guvern - cu nr.2293/03.04.2020 (negativ)

(pdf) Punctul de vedere al Guvernului (pag.27, poz.59)
3 iunie 2019
Camera Deputaților

prezentare în Biroul Permanent al Camerei Deputatilor

(pdf) Adresa Senatului

înregistrat la Camera Deputaţilor pentru dezbatere

trimis pentru raport la:

Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi
Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională
termen depunere amendamente: 12.06.2019
termen depunere raport: 20.06.2019
29 mai 2019
Senat
adoptat de Senat
adoptare cu respectarea prevederilor art.76 alin.(2) din Constitutia României
(pdf) Forma adoptată de Senat
6 februarie 2019
Senat

înaintat la Senat

6 februarie 2019
Camera Deputaților

prezentare în Biroul Permanent al Camerei Deputatilor

(pdf) Adresa iniţiatorului