BP646/2018 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului

Sponsori:

senat

22 noiembrie 2018
Senat

înregistrat la Senat pentru dezbatere cu nr.b646 (adresa nr.951/22-11-2018)