BP524/2018 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului

Sponsori: Georgian Pop

senat

9 octombrie 2018
Senat

înregistrat la Senat pentru dezbatere cu nr.b524 (adresa nr.bpi690/2018/08-10-2018)