BP549/2018 Propunere legislativă pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.97/2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români

Sponsori:

senat

22 octombrie 2018
Senat

înregistrat la Senat pentru dezbatere cu nr.b549