Pl-x nr. 733/2018 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.384/2006 privind statutul soldaţilor şi gradaţilor profesionişti

Sponsori:

cdep

4 februarie 2019
Camera Deputaților

încetarea procedurii legislative prin desesizarea Camerei Deputatilor; înaintare la Senat.

28 decembrie 2018
Camera Deputaților

primire aviz de la Consiliul Legislativ - cu nr.1243/28.12.2018 (favorabil)

(pdf) Avizul Consiliului Legislativ
5 decembrie 2018
Camera Deputaților

prezentare în Biroul Permanent al Camerei Deputatilor

nu s-a aprobat procedura de urgenţă solicitată
(pdf) Adresa iniţiatorului

înregistrat la Camera Deputaţilor pentru dezbatere

solicitare aviz de la Consiliul Legislativ

termen: 28-12-2018

solicitare punct de vedere de la Guvern

termen: 28-12-2018