BP670/2018 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.213/1998 privind bunurile proprietate publică şi pentru trecerea unui imobil din domeniul public al statului şi din administrarea Instituţiei Prefectului - Judeţul Bacău, în domeniul public al judeţului Bacău

Sponsori:

senat

5 decembrie 2018
Senat

înregistrat la Senat pentru dezbatere cu nr.b670