Pl-x nr. 592/2020 Propunere legislativă pentru modificarea alin.(3) al art.4 3 din Ordonanţa de urgenţa nr.21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă şi a Legii nr.55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19

Sponsori: Árpád-Francisc Márton

cdep

30 septembrie 2020
Camera Deputaților

prezentare în Biroul Permanent al Camerei Deputatilor

s-a aprobat procedura de urgență solicitată
(pdf) Adresa Senatului
(pdf) Adresa iniţiatorului

înregistrat la Camera Deputaţilor pentru dezbatere

21 septembrie 2020
Senat
respinsa de catre Senat