BP558/2018 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.97/2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români

Sponsori:

senat

23 octombrie 2018
Senat

înregistrat la Senat pentru dezbatere cu nr.b558 (adresa nr.bpi765/2018/22-10-2018)