Pl-x nr. 557/2018 Propunere legislativă privind trecera oraşului Băneasa, judeţul Constanţa, la rangul de comună

Sponsori:

cdep senat

17 ianuarie 2019
Președinte

promulgata prin Decret nr. 81/2019

devine Legea nr. 37/2019

29 decembrie 2018
Președinte

trimitere la Presedintele României pentru promulgare

20 decembrie 2018
Președinte

depunere la Secretarul general pentru exercitarea dreptului de sesizare asupra constitutionalitatii legii

12 decembrie 2018
Senat

primire raport (nr.393) favorabil de la comisie

amendamente: da
3 decembrie 2018
Senat

prezentare în Biroul Permanent al Senatului; SENATUL este Camera decizionala; proiectul se înregistreaza cu nr.L708

trimis pentru raport la comisie

termen depunere raport: 12.12.2018
29 noiembrie 2018
Senat

înregistrat la Senat pentru dezbatere cu nr.b664 (adresa nr.plx557/2018/29-11-2018)

29 noiembrie 2018
Camera Deputaților
adoptata de Camera Deputatilor
19 decembrie 2018
Senat
adoptata de Senat
28 noiembrie 2018
Senat

înaintat la Senat

28 noiembrie 2018
Camera Deputaților
adoptata de Camera Deputatilor
rezultat vot pentru=248, contra=1, abtineri=7
consultati stenograma sedintei
(pdf)   Forma adoptată de Cameră
26 noiembrie 2018
Camera Deputaților

înscris pe ordinea de zi a plenului Camerei Deputatilor

dezbatere în plenul Camerei Deputatilor (rămasă pentru votul final)

consultati stenograma sedintei
16 noiembrie 2018
Camera Deputaților

primire raport favorabil de la:

(pdf) Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului
face parte din categoria legilor organice
13 noiembrie 2018
Camera Deputaților
1 noiembrie 2018
Camera Deputaților

primire aviz de la Consiliul Economic si Social - cu nr.5430/30.10.2018 (favorabil)

(pdf) Avizul Consiliului Economic şi Social
30 octombrie 2018
Camera Deputaților

primire aviz de la Consiliul Legislativ - cu nr.1024/29.10.2018 (favorabil)

(pdf) Avizul Consiliului Legislativ
22 octombrie 2018
Camera Deputaților

prezentare în Biroul Permanent al Camerei Deputatilor

s-a aprobat procedura de urgență
(pdf) Adresa iniţiatorului

înregistrat la Camera Deputaţilor pentru dezbatere

solicitare aviz de la Consiliul Legislativ

termen: 30-10-2018

solicitare punct de vedere de la Guvern

termen: 30-10-2018

solicitare aviz de la Consiliul Economic si Social

termen: 05-11-2018

trimis pentru raport la:

Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului
termen depunere amendamente: 30.10.2018
termen depunere raport: 06.11.2018