BP649/2018 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea alin.(2) de la art.391 din Legea 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii

Sponsori:

senat

22 noiembrie 2018
Senat

înregistrat la Senat pentru dezbatere cu nr.b649