Pl-x nr. 61/2018 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.31/1990 a societăţilor

Sponsori: Florin-Claudiu Roman

cdep senat

26 februarie 2018
Camera Deputaților

prezentare în Biroul Permanent al Camerei Deputatilor

nu s-a aprobat procedura de urgență solicitată de inițiator
(pdf) Adresa Senatului
(pdf) Forma iniţiatorului

înregistrat la Camera Deputaţilor pentru dezbatere

trimis pentru raport la:

Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare
Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi
termen depunere amendamente: 08.03.2018
termen depunere raport: 20.03.2018
14 februarie 2018
Senat

primire raport (nr.167) de respingere de la:

Comisia economică, industrii şi servicii
7 februarie 2018
Senat
14 decembrie 2017
Senat

primire aviz (nr.657) favorabil de la:

Comisia economică, industrii şi servicii
27 noiembrie 2017
Senat

prezentare în Biroul Permanent al Senatului

Comisia pentru buget solicită raport comun cu Comisia economică
20 noiembrie 2017
Senat

prezentare în Biroul Permanent al Senatului; SENATUL este prima Camera sesizata; proiectul se înregistreaza cu nr.L489

trimis pentru raport la:

Comisia economică, industrii şi servicii
termen depunere raport: 19.12.2017
14 septembrie 2017
Senat

înregistrat la Senat pentru dezbatere cu nr.b432 (adresa nr.bpi349/2017/12-09-2017)

19 februarie 2018
Senat
respinsa de catre Senat
12 septembrie 2017
Senat

înaintat la Senat

12 septembrie 2017
Camera Deputaților

prezentare în Biroul Permanent al Camerei Deputatilor