PL-x nr. 123/2019 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.6/2019 privind unele măsuri pentru buna organizare şi desfăşurare a alegerilor pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2019

Sponsori:

cdep

13 martie 2019
Camera Deputaților

prezentare în Biroul Permanent al Camerei Deputatilor

(pdf) Adresa Senatului
(pdf) Adresa Guvernului

înregistrat la Camera Deputaţilor pentru dezbatere

trimis pentru raport la:

Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi
termen depunere amendamente: 21.03.2019
termen depunere raport: 28.03.2019
11 martie 2019
Senat

proiectul de lege pentru aprobarea ordonantei de urgenta adoptat de Senat

adoptare cu respectarea prevederilor art.76 alin.(1) din Constitutia României
(pdf) Forma adoptată de Senat