Pl-x nr. 672/2020 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr.1/2011

Sponsori:

cdep

9 noiembrie 2020
Camera Deputaților

prezentare în Biroul Permanent al Camerei Deputatilor

s-a aprobat procedura de urgență solicitată
(pdf) Adresa iniţiatorului

înregistrat la Camera Deputaţilor pentru dezbatere

solicitare aviz de la Consiliul Legislativ

termen: 23-11-2020

solicitare punct de vedere de la Guvern

termen: 23-11-2020

solicitare aviz de la Consiliul Economic si Social

termen: 23-11-2020

trimis pentru raport la:

Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport
termen depunere amendamente: 13.11.2020
termen depunere raport: 18.11.2020