BP708/2017 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.111/2017 pentru modificarea şi completarea Legii serviciilor comunitare de utilităţi publice nr.51/2006

Sponsori:

senat

28 decembrie 2017
Senat

înregistrat la Senat pentru dezbatere cu nr.b708 (adresa nr.E245/28-12-2017)