PL-x nr. 594/2020 Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.119/1996 cu privire la actele de stare civilă, precum şi pentru abrogarea Ordonanţei Guvernului nr.41/2003 privind dobândirea şi schimbarea pe cale administrativă a numelor persoanelor fizice

Sponsori:

cdep

30 septembrie 2020
Camera Deputaților

prezentare în Biroul Permanent al Camerei Deputatilor

(pdf) Adresa Senatului
(pdf) Adresa Guvernului

înregistrat la Camera Deputaţilor pentru dezbatere

trimis pentru raport la:

Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului
Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi
termen depunere amendamente: 07.10.2020
termen depunere raport: 13.10.2020
21 septembrie 2020
Senat
adoptat de Senat
adoptare cu respectarea prevederilor art.76 alin.(2) din Constitutia României
(pdf) Forma adoptată de Senat