BP641/2018 Propunere legislativă pentru modificarea art.II din Legea nr.231/2018 pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr.18/1991

Sponsori:

senat

21 noiembrie 2018
Senat

înregistrat la Senat pentru dezbatere cu nr.b641