Pl-x nr. 359/2014 Propunere legislativă privind completarea art.26 din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale

Sponsori: Cezar-Florin Preda, Gheorghe Udrişte

cdep senat

Controverse:

  • Autorii propunerii susțin că "după două mandate succesive aleșii locali construiesc în jurul lor un sistem politic și instituțional în care orice competiție electorală locală reală devine practic imposibilă." De asemenea, aceștia consideră că limitarea "va conduce la întărirea administrației instituțiilor administrației locale și la creșterea credibilității și eficienței acestora." Propunerea ar putea fi considerată neconstituțională deoarece ar adăuga o restrângere suplimentară a dreptului de a fi ales, neprevăzută în articolul 37 din Constituție care stabilește limitele acestui drept. În plus, literatura de specialitate este în general sceptică în privința limitării numărului de mandate deoarece aceasta poate împiedica acumularea de expertiză politică și profesionalizarea politicienilor. [1]
18 mai 2015
Senat
respinsa de catre Senat
rezultat vot pentru=87, contra=17, abtineri=19
18 mai 2015
Senat

înscris pe ordinea de zi a plenului Senatului

13 mai 2015
Senat

înscris pe ordinea de zi a plenului Senatului

12 mai 2015
Senat

înscris pe ordinea de zi a plenului Senatului

5 mai 2015
Senat

înscris pe ordinea de zi a plenului Senatului

16 aprilie 2015
Senat
9 februarie 2015
Senat
24 noiembrie 2014
Senat

prezentare în Biroul Permanent al Senatului; SENATUL este Camera decizionala; proiectul se înregistreaza cu nr.L694

20 noiembrie 2014
Senat

înregistrat la Senat pentru dezbatere cu nr.b606 (adresa nr.plx359/19-11-2014)

19 noiembrie 2014
Camera Deputaților
adoptata de Camera Deputatilor
adoptat potrivit prevederilor art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituţia României, republicată
18 mai 2015
Senat
respinsa de catre Senat

încetarea procedurii legislative prin respingere definitiva de catre Senat

19 noiembrie 2014
Senat

înaintat la Senat

19 noiembrie 2014
Camera Deputaților
adoptata de Camera Deputatilor
ca urmare a depasirii termenului de 45 de zile, potrivit art.75 alin.(2) teza a III-a din Constitutia României republicata
(pdf)   Forma adoptată de Cameră
19 noiembrie 2014
Camera Deputaților

dezbatere în plenul Camerei Deputatilor

consultati stenograma sedintei sau înregistrarea video Video in format Real Media
3 noiembrie 2014
Camera Deputaților

primire punct de vedere de la Guvern (negativ)

(pdf) Punctul de vedere al Guvernului
16 septembrie 2014
Camera Deputaților

prezentare în Biroul Permanent al Camerei Deputatilor

trimis pentru raport la:

Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului
Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi
termen depunere amendamente: 23.09.2014
termen depunere raport: 29.09.2014
15 septembrie 2014
Camera Deputaților

primire aviz de la Consiliul Economic si Social

(pdf) Avizul Consiliului Economic şi Social

primire aviz de la Consiliul Legislativ (favorabil)

(pdf) Avizul Consiliului Legislativ
2 septembrie 2014
Camera Deputaților

prezentare în Biroul Permanent al Camerei Deputatilor

(pdf) Adresa iniţiatorului

înregistrat la Camera Deputaţilor pentru dezbatere

solicitare aviz de la Consiliul Legislativ

termen: 15-09-2014

solicitare punct de vedere de la Guvern

termen: 15-09-2014

solicitare aviz de la Consiliul Economic si Social

termen: 11-09-2014