BP676/2018 Propunere legislativă privind modificarea şi completarea Legii nr.514/2003 privind organizarea şi exercitarea profesiei de consilier juridic, precum şi pentru modificarea punctului 20, lit.A, a Anexei nr.3 la Legea nr.200/2004 privind recunoaşterea diplomelor şi calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate din România, cu modificările şi completările ulterioare

Sponsori:

senat

11 decembrie 2018
Senat

înregistrat la Senat pentru dezbatere cu nr.b676 (adresa nr.bpi984/2018/10-12-2018)