PL nr. L633/2018 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.77/2018 pentru completarea art.67 din Legea nr.317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii

Sponsori:

senat

29 octombrie 2018
Senat

prezentare în Biroul Permanent al Senatului; SENATUL este Camera decizionala; proiectul se înregistreaza cu nr.L633

trimis pentru raport la comisie

termen depunere raport: 27.11.2018
26 octombrie 2018
Senat

înregistrat la Senat pentru dezbatere cu nr.b566 (adresa nr.plx449/2018/22-10-2018)

22 octombrie 2018
Camera Deputaților
adoptat de Camera Deputatilor
adoptat în condiţiile art.115 alin.(5) teza a III-a din Constituţia României, republicată