BP592/2018 Propunere legislativă pentru completarea art.32 din Ordonanţa de Urgenţă nr.114/2011 privind atribuirea anumitor contracte de achiziţii publice în domeniile apărării si securităţii

Sponsori:

senat

6 noiembrie 2018
Senat

înregistrat la Senat pentru dezbatere cu nr.b592 (adresa nr.870/06-11-2018)