PL-x nr. 466/2020 Proiect de Lege pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.111/2020 privind modificarea şi completarea Legii nr.129/2019 pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, pentru completarea art.218 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, pentru modificarea şi completarea Legii nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală, precum şi pentru completarea art.12 alin.(5) din Legea nr.237/2015 privind autorizarea şi supravegherea activităţii de asigurare şi reasigurare

Sponsori:

cdep

17 august 2020
Camera Deputaților

prezentare în Biroul Permanent al Camerei Deputatilor

(pdf) Adresa Senatului
(pdf) Adresa Guvernului

înregistrat la Camera Deputaţilor pentru dezbatere

trimis pentru raport la:

Comisia pentru buget, finanţe şi bănci
Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi
termen depunere amendamente: 04.09.2020
termen depunere raport: 08.09.2020
11 august 2020
Senat

proiectul de lege pentru respingerea ordonantei de urgenta adoptat de Senat

adoptare cu respectarea prevederilor art.76 alin.(1) din Constitutia României
(pdf) Forma adoptată de Senat