Pl-x nr. 258/2017 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.14/1992 privind organizarea şi funcţionarea Serviciului Român de Informaţii

Sponsori: Gabriel-Horia Nasra, Cezar-Florin Preda, Radu Babuş, Marian-Gheorghe Cucşa

cdep senat

14 mai 2018
Senat

prezentare în Biroul Permanent al Senatului cu nr.L107

Biroul permanent al Senatului a aprobat sesizarea Comisia specială comună a Camerei Deputaţilor şi Senatului privind analizarea şi actualizarea cadrului normativ cu incidenţă în domeniul securităţii naţionale, în vederea elaborării raportului
2 mai 2018
Senat

Biroul permanent al Senatului a aprobat desesizarea tuturor comisiilor permanente pe agenda cărora se află această iniţiativă legislativă

12 martie 2018
Senat

prezentare în Biroul Permanent al Senatului cu nr.L107

Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională solicită decalarea termenului de depunere a raportului pentru data de 10.04.2018
7 martie 2018
Senat

primire aviz (nr.48) favorabil de la:

Comisia pentru drepturile omului, culte şi minorităţi
12 februarie 2018
Senat

prezentare în Biroul Permanent al Senatului; SENATUL este Camera decizionala; proiectul se înregistreaza cu nr.L107

trimis pentru raport la:

Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională
termen depunere raport: 06.03.2018

trimis pentru aviz la:

Comisia pentru drepturile omului, culte şi minorităţi
termen: 27-02-2018
8 februarie 2018
Senat

înregistrat la Senat pentru dezbatere cu nr.b20 (adresa nr.plx258/2017/05-02-2018)

5 februarie 2018
Camera Deputaților
adoptata de Camera Deputatilor
potrivit prevederilor art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituţia României, republicată
5 februarie 2018
Camera Deputaților
adoptata de Camera Deputatilor
ca urmare a depasirii termenului de 45 de zile, potrivit art.75 alin.(2) teza a III-a din Constitutia României republicata
18 decembrie 2017
Camera Deputaților

înscris pe ordinea de zi a plenului Camerei Deputatilor

12 decembrie 2017
Camera Deputaților

primire raport favorabil de la:

(pdf) Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională
face parte din categoria legilor organice
25 octombrie 2017
Camera Deputaților

primire punct de vedere de la Guvern - cu nr.9858/20.10.2017

Parlamentul va decide asupra oportunității adoptării acesteia.
(pdf) Punctul de vedere al Guvernului
12 octombrie 2017
Camera Deputaților
3 octombrie 2017
Camera Deputaților

prezentare în Biroul Permanent al Camerei Deputatilor

trimis pentru raport la:

Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională
termen depunere amendamente: 12.10.2017
termen depunere raport: 24.10.2017
22 septembrie 2017
Camera Deputaților

primire aviz de la Consiliul Legislativ - cu nr.756/21.09.2017 (favorabil)

(pdf) Avizul Consiliului Legislativ
1 septembrie 2017
Camera Deputaților

prezentare în Biroul Permanent al Camerei Deputatilor

(pdf) Adresa iniţiatorului

înregistrat la Camera Deputaţilor pentru dezbatere

solicitare aviz de la Consiliul Legislativ

termen: 27-09-2017

solicitare punct de vedere de la Guvern

termen: 27-09-2017