PL-x nr. 9/2019 Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr.18/1991 şi ale Legii nr.169/1997

Sponsori: Alexandru Rădulescu, Emanuel-Iuliu Havrici, Eugen Bejinariu, Maricela Cobuz, Nicolae-Liviu Dragnea

cdep senat

16 aprilie 2020
Camera Deputaților

primire punct de vedere de la Guvern - cu nr.2532/14.04.2020 (negativ)

(pdf) Punctul de vedere al Guvernului (pag.2, poz.5)
14 octombrie 2019
Camera Deputaților

înscris pe ordinea de zi a plenului Camerei Deputatilor

2 octombrie 2019
Camera Deputaților
19 martie 2019
Camera Deputaților
19 februarie 2019
Camera Deputaților
4 februarie 2019
Camera Deputaților

prezentare în Biroul Permanent al Camerei Deputatilor

nu s-a aprobat procedura de urgenţă solicitată
(pdf) Adresa Senatului

înregistrat la Camera Deputaţilor pentru dezbatere

trimis pentru raport la:

Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice
Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi
termen depunere amendamente: 12.02.2019
termen depunere raport: 19.02.2019
12 decembrie 2018
Senat

primire raport (nr.275) favorabil de la:

Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări
amendamente: da
21 noiembrie 2018
Senat

- plenul Senatului aprobă prelungirea termenului de adoptare tacită de la 45 la 60 de zile

29 octombrie 2018
Senat

înscris pe ordinea de zi a plenului Senatului

plenul Senatului aproba retransmiterea la comisii

trimis pentru raport suplimentar la:

Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări
termen depunere raport: 05.11.2018
25 octombrie 2018
Senat

primire raport (nr.275) favorabil de la:

Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări
amendamente: da
10 octombrie 2018
Senat
26 septembrie 2018
Senat

primire aviz (nr.671) favorabil de la:

Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări
amendamente: da
4 septembrie 2018
Senat

prezentare în Biroul Permanent al Senatului; SENATUL este prima Camera sesizata; proiectul se înregistreaza cu nr.L514

trimis pentru raport la:

Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări
termen depunere raport: 02.10.2018
30 mai 2018
Senat

înregistrat la Senat pentru dezbatere cu nr.b275 (adresa nr.bpi426/2018/29-05-2018)

19 decembrie 2018
Senat
adoptat de Senat
adoptare cu respectarea prevederilor art.76 alin.(1) din Constitutia României
(pdf) Forma adoptată de Senat
29 mai 2018
Senat

înaintat la Senat

29 mai 2018
Camera Deputaților

prezentare în Biroul Permanent al Camerei Deputatilor

(pdf) Adresa iniţiatorului