BP596/2018 Propunere legislativă pentru completarea art.8 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.34/2000 privind produsele agroalimentare ecologice

Sponsori:

senat

6 noiembrie 2018
Senat

înregistrat la Senat pentru dezbatere cu nr.b596 (adresa nr.892/06-11-2018)