BP557/2018 Propunere legislativă pentru modificarea art.3 din Legea nr.60 din 23 septembrie 1991 privind organizarea şi desfăşurarea adunărilor publice

Sponsori:

senat

23 octombrie 2018
Senat

înregistrat la Senat pentru dezbatere cu nr.b557 (adresa nr.bpi749/2018/22-10-2018)