BP647/2018 Propunere legislativă pentru completarea articolului 38 alineatul (3) din Legea-cadru nr.153 din 28 iunie 2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice

Sponsori:

senat

22 noiembrie 2018
Senat

înregistrat la Senat pentru dezbatere cu nr.b647 (adresa nr.953/22-11-2018)