BP634/2018 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea art.372 din Legea nr.286/2009 - "Codul Penal"

Sponsori:

senat

20 noiembrie 2018
Senat

înregistrat la Senat pentru dezbatere cu nr.b634 (adresa nr.bpi932/2018/19-11-2018)