PL-x nr. 343/2020 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.91/2020 privind trecerea Administraţiei Naţionale a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale din subordinea Ministerului Afacerilor Interne în subordinea Guvernului şi în coordonarea Secretariatului General al Guvernului şi pentru modificarea unor acte normative

Sponsori:

cdep

27 iulie 2020
Senat

înaintat la Senat

27 iulie 2020
Camera Deputaților

proiectul de lege pentru aprobarea ordonantei de urgenta adoptat de Camera Deputatilor

ca urmare a depasirii termenului de 30 de zile, potrivit art.115 alin.(5) din Constitutia României republicata
(pdf)   Forma adoptată de Cameră
14 iulie 2020
Camera Deputaților

CLGP aprobă modificarea termenului de adoptare pentru data de 03.07.2020, potrivit art.258 din Regulamentul CD și potrivit Deciziei CD nr.5/2020, precum și a Deciziei CD nr.6/2020 privind convocarea Camerei în sesiune extraordinară

30 iunie 2020
Camera Deputaților
16 iunie 2020
Camera Deputaților
10 iunie 2020
Camera Deputaților

prezentare în Biroul Permanent al Camerei Deputatilor

(pdf) Adresa Guvernului

înregistrat la Camera Deputaţilor pentru dezbatere

trimis pentru raport la:

Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului
Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională
termen depunere amendamente: 17.06.2020
termen depunere raport: 23.06.2020