PL-x nr. 473/2020 Proiect de Lege pentru completarea art.7 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.80/2013 privind taxele judiciare de timbru

Sponsori: Ioan Cupşa, Gabriel Andronache

cdep

17 august 2020
Camera Deputaților

prezentare în Biroul Permanent al Camerei Deputatilor

(pdf) Adresa Senatului
(pdf) Adresa iniţiatorului

înregistrat la Camera Deputaţilor pentru dezbatere

trimis pentru raport la:

Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi
termen depunere amendamente: 04.09.2020
termen depunere raport: 08.09.2020
11 august 2020
Senat
adoptat de Senat
adoptare cu respectarea prevederilor art.76 alin.(2) din Constitutia României
(pdf) Forma adoptată de Senat
27 mai 2020
Senat

înaintat la Senat

27 mai 2020
Camera Deputaților

prezentare în Biroul Permanent al Camerei Deputatilor

(pdf) Adresa iniţiatorului