PL-x nr. 89/2020 Proiect de Lege pentru modificarea art.930 din Legea nr.287/2009 privind Codul civil şi pentru completarea art.41 din Legea nr.7/1996 a cadastrului şi a publicităţii imobiliare

Sponsori:

cdep

20 mai 2020
Camera Deputaților
19 martie 2020
Camera Deputaților

primire punct de vedere de la Guvern - cu nr.1922/18.03.2020 (negativ)

(pdf) Punctul de vedere al Guvernului
10 martie 2020
Camera Deputaților
2 martie 2020
Camera Deputaților

prezentare în Biroul Permanent al Camerei Deputatilor

(pdf) Adresa Senatului

înregistrat la Camera Deputaţilor pentru dezbatere

trimis pentru raport la:

Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi
termen depunere amendamente: 10.03.2020
termen depunere raport: 17.03.2020
26 februarie 2020
Senat
adoptat de Senat
ca urmare a depasirii termenului de adoptare, potrivit art.75 alin.(2) teza a III-a din Constitutia României republicata
(pdf) Forma adoptată de Senat