BP538/2018 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public

Sponsori: Petru Movilă

senat

16 octombrie 2018
Senat

înregistrat la Senat pentru dezbatere cu nr.b538 (adresa nr.715/16-10-2018)