Pl nr. L505/2018 Propunere legislativă pentru abrogarea alin.(4) al art.1 din Legea nr.77/2016 privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligaţiilor asumate prin credite

Sponsori:

cdep senat

12 decembrie 2018
Senat

primire raport (nr.510) favorabil de la:

Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital
amendamente: da
12 noiembrie 2018
Senat

prezentare în Biroul Permanent al Senatului cu nr.L505

-termenul de adoptare tacită va fi prelungit de la 45 la 60 de zile

- plenul Senatului aprobă prelungirea termenului de adoptare tacită de la 45 la 60 de zile

9 octombrie 2018
Senat

primire aviz (nr.853) favorabil de la:

Comisia economică, industrii şi servicii
26 septembrie 2018
Senat

primire aviz (nr.400) favorabil de la:

Comisia economică, industrii şi servicii
17 septembrie 2018
Senat

prezentare în Biroul Permanent al Senatului cu nr.L505

Comisia pentru drepturile omului, egalitate de şanse, culte şi minorităţi este sesizată pentru întocmirea avizului

trimis pentru aviz la:

Comisia economică, industrii şi servicii
termen: 25-09-2018
12 septembrie 2018
Senat

Comisia pentru drepturile omului, culte şi minorităţi îşi încetează activitatea potrivit Hotărârii Senatului nr.107/2018

11 septembrie 2018
Senat

prezentare în Biroul Permanent al Senatului cu nr.L505

Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital solicită decalarea termenului de depunere a raportului pentru data de 16.10.2018
4 septembrie 2018
Senat

prezentare în Biroul Permanent al Senatului; SENATUL este prima Camera sesizata; proiectul se înregistreaza cu nr.L505

trimis pentru raport la:

Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital
termen depunere raport: 02.10.2018
22 mai 2018
Senat

înregistrat la Senat pentru dezbatere cu nr.b260