BP556/2018 Propunere legislativă privind transmiterea unor imobile aferente infrastructurii portuare din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Transporturilor aflate în concesiunea Companiei Naţionale "Administraţia Porturilor Dunării Fluviale" - S.A. Giurgiu în domeniul public al comunei Cetate

Sponsori:

senat

23 octombrie 2018
Senat

înregistrat la Senat pentru dezbatere cu nr.b556 (adresa nr.bpi748/2018/22-10-2018)