PL-x nr. 468/2020 Proiect de Lege pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.114/2020 privind modificarea şi completarea unor acte normative cu impact in domeniul achiziţiilor publice

Sponsori:

cdep

17 august 2020
Camera Deputaților

înregistrat la Camera Deputaţilor pentru dezbatere

prezentare în Biroul Permanent al Camerei Deputatilor

(pdf) Adresa Senatului
(pdf) Adresa Guvernului

trimis pentru raport la:

Comisia pentru industrii şi servicii
Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi
termen depunere amendamente: 04.09.2020
termen depunere raport: 08.09.2020
11 august 2020
Senat

proiectul de lege pentru respingerea ordonantei de urgenta adoptat de Senat

adoptare cu respectarea prevederilor art.76 alin.(2) din Constitutia României
(pdf) Forma adoptată de Senat