Pl-x nr. 59/2018 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii

Sponsori:

cdep senat

12 noiembrie 2018
Camera Deputaților

înscris pe ordinea de zi a plenului Camerei Deputatilor

5 noiembrie 2018
Camera Deputaților

primire raport de respingere de la:

(pdf) Comisia pentru buget, finanţe şi bănci
Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi
face parte din categoria legilor ordinare
4 aprilie 2018
Camera Deputaților

primire punct de vedere de la Guvern - cu nr.3765/04.04.2018 (negativ)

(pdf) Punctul de vedere al Guvernului
26 februarie 2018
Camera Deputaților

prezentare în Biroul Permanent al Camerei Deputatilor

nu s-a aprobat procedura de urgență solicitată de inițiator
(pdf) Adresa Senatului
(pdf) Adresa iniţiatorului

înregistrat la Camera Deputaţilor pentru dezbatere

trimis pentru raport la:

Comisia pentru buget, finanţe şi bănci
Comisia pentru sănătate şi familie
termen depunere amendamente: 08.03.2018
termen depunere raport: 20.03.2018
19 februarie 2018
Senat
respinsa de catre Senat
14 februarie 2018
Senat

primire raport (nr.48) de respingere de la:

Comisia pentru sănătate publică
amendamente: da
16 noiembrie 2017
Senat

primire aviz (nr.768) favorabil de la:

Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital
amendamente: da
14 noiembrie 2017
Senat

primire aviz (nr.181) favorabil de la:

Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială

primire aviz (nr.444) de respingere de la:

Comisia pentru drepturile omului, culte şi minorităţi
6 noiembrie 2017
Senat

prezentare în Biroul Permanent al Senatului; SENATUL este prima Camera sesizata; proiectul se înregistreaza cu nr.L438

trimis pentru raport la:

Comisia pentru sănătate publică
termen depunere raport: 28.11.2017
13 iulie 2017
Senat

înregistrat la Senat pentru dezbatere cu nr.b332